تبلیغات
شعرودوستی - سبو بشکست
نمایش وضعیت در یاهو ,

قالب وبلاگ

, قالب بلاگفا
یکشنبه 9 فروردین 1388

سبو بشکست

   نوشته شده توسط: istarsevdani    

سبو بشکست ، ساقی ! همتی از غصه می میریم


شکسته تیله ها را بر لبم کش تا سحر گردد


در میخانه را قفلی بزن ترسم که ولگردی


ز درد آتشین زخم خبر گردد


 خبر گردد


به پیراهن بپوشان روزن میخانه را ساقی


 که چشم هرزه گردان هم نبیند ماجرایم را


به خویشم اعتباری نیست ، گیسو را ببر ساقی


 و با آن کوششی کن تا ببندی دست و پایم را


 ز خون سینه ام ، ساقی ! بکش نقش زنی بی سر

 
 به روی آن خم خالی که پای آنستون مانده


 به زیر طرح آن بنویس با یک خط ناخوانا


 به راه دشمنی مانده ز راه دوستی رانده


و دندانهای من سوراخ کن با مته ی چشمت


 نخی بر آن بکش ، وردی بخوان آویز بر سینه


 که گر آزاده ای پرسید روزی : پس چه شد شاعر

 
 نگوید : مرد از حسرت بگوید : مرد از کینه

 


ساعت فلشكد ساعت
کد نمایش آب و هوا کد نمایش آب و هوا
فال حافظ